"Vi hjelper fattige kvinner til å bli selvstendige etter prinsippet - Isteden for å gi dem fisken,

så lærer vi dem å fiske."


NY INFO - Systuen er en realitet 10 mars 2022. Det vil komme bilder og info om litt.


Målet vårt er at i løpet av 2021 vil vi ha startet opp en liten systue.  Her kan kvinnene  komme og leie plass og symaskin for så  produsere for salg . 

 

  Lillian skulle egentlig være i Uganda høsten 2020, men pga korona så ble det ingen reise, men det jobbes i kulissene. Vi trenger også faste sponsorer til dette da det koster å leie plass der vi kan ha vår systue. På sikt vil dette går rundt av seg selv etter som tiden går og kvinnene begynner å kjene penger å kan betale leien selv.

 Ønsker du å støtte arbeidet med å få kvinner selvstendige i slumområdet kibuli? 

 

Når du blir fast støttepartner så hjelper du ikke bare kvinnene, men barna også til en bedre fremtid. 

 

For 250 kr i månden så hjelper du kvinner og barn i slumområdet der vi jobber.  

Ta gjerne kontakt på vår skjema, eller du kan støtte hos via konto: 46123786769, merk med kvinne prosjekt

En idè  2018

 

I mai 2018 fikk jeg en ide til å få i gang et kvinneprosjekt i Kampalas slum. Da jeg ble invitert ned til Uganda var det for å besøke en gruppe barn som menighet i Porsanger støtter til skolegang. Det er 53 barn som på får støtte til å gå på skole, og et måltid om dagen, og noen ganger er det,- det eneste måltidet de får den dagen.

Jeg fikk da ideen at jeg ville hjelpe disse mødrene til disse barna til å bli selvstendige, altså få i gang et prosjekt der man lærer dem å " fiske" isteden for å gi dem " fisken" 

 

 

 I samtale med kvinnene var det mange ønsker hva dem ville jobbe med, men det viste seg at å starte et slik prosjekt trenges mer planlegging, og gjennomtenkning hvordan få dette til å virke, så det lønner seg å jobbe. Det var også dyrere en jeg antok det med å starte noe for disse kvinnene, men vi hadde et prøve prosjekt der vi kjøpte inn materiale til å binde bøker. Det viste seg at utgiftene ble større en hva dem ville få når dem skulle selge dette. Jobber med nye planer hvordan vi skal få både økonomi og prosjektet i gang.

 

Vi trenger også faste sponsorer, da vi trenger å feks leie plass for disse damene der dem kan selge sine produkter. Etterhvert vil dem kunne klare det selv med  inntekten dem får inn. Vi har fått regnskapsfører, men mangler enda 3 stk for å registrere dette som et foretak i brønnøyregistret.  Inntil det er ordnet så samler jeg inn penger på konto: 46123786769, merk med kvinne prosjekt