Kvinner hjelper kvinner

I mai 2018 fikk jeg en ide til å få igang et kvinneprosjekt i Kampalas slum. Da jeg ble invitert ned til Uganda var det for å besøke en gruppe barn som menighet i Porsanger støtter til skolegang. Det er 53 barn som på får støtte til å gå på skole, og et måltid om dagen, og noen ganger er det ,- det eneste måltidet de får den dagen.

Jeg fikk da ideen at jeg ville hjelpe disse mødrene til disse barna til å bli selvstendige, altså få i gang et prosjekt der man lærer dem å " fiske" istede for å gi dem " fisken"  I samtale med kvinnene var det mange ønsker hva dem ville jobbe med, men det viste seg at å starte et slik prosjekt trenges mer planlegging, og gjennomtenkning hvordan få dette til å virke, så det lønner seg å jobbe. Det var også dyrerer en jeg antok det med å starte noe for disse kvinnene, men vi hadde et prøve prosjekt der vi kjøpte inn matriale til å binde bøker. Det viste seg at utgiftene ble større en hva dem ville få når dem skulle selge dette. Det som vi trenger nå er planlegging, økonomistyring, å hvordan få dette gjennomført. For å få dette til ønsker Jeg å INVITERE akkurat deg som har et kall i ditt hjerte til å være med å planlegge dette for så gjennomføre. Rett og slett være med i vårt tema.


Vi trenger også faste sponsore, da vi trenger å feks leie plass for disse damene der dem kan selge sine produkter. Ettervært vil dem kunne klare det selv med

inntekten dem får inn. Vi har fått regnskapsfører, men mangler enda 3 stk for å registrere dette som et foretak i brønnøyregistret.  Inntil det er ordnet så samler jeg inn penger på konto 49 10 10 45 160, <<Kvinnene i slummen er av de fattigste i verden, og det er en utfordring vær dag for å få mat på bordet, og ofte må barna legge seg sultne>>

Copyright 2018- 2019     www.missionofhopeuganda.com